Predmeti

POR04
Portugalski jezik - 4 semestar

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15+15
Smjer: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: