Predmeti

NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15+15
Smjer: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: