Predavači

Docent
Doc. dr Jelena Đurišić

Doc. dr Jelena Đurišić rođena je 3. februara 1984. godine. Osnovnu školu »Njegoš« u Kotoru završila je kao dobitnica diplome »Luča«, a Gimnaziju - opšteg smjera, odličnim uspjehom.

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore upisala je 2002. godine i na istom diplomirala 2006. kada je nagrađena Studentskom nagradom Pravnog fakulteta za ostvarenu ukupnu prosječnu ocjenu tokom četiri godine studija.

Kao stipendista Sektora za nauku i visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete i nauke CG završila je master studije iz oblasti Krivičnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, mentor prof. dr Milan Škulić. Doktorske studije iz Krivičnopravne naučne oblasti završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, mentor prof. dr Zoran Stojanović.

Od 2018. godine član je Centra mladih naučnika i umjetnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU).

 Dr Jelena Đurišić bila je:

  • Savjetnica predsjednika Skupštine Crne Gore za oblast vladavine prava, (2008-2012);
  • Član Tužilačkog savjeta Crne Gore, (2012-2014).
  • Članica Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje 24 - Sloboda, pravda i bezbjednost, (2012-2014).
  • Članica Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti akademskog integriteta, (2018).

Nacionalni je konsultant Savjeta Evrope na dva projekta u okviru zajedničkog programa EU i Savjeta Evrope Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey, 2019-2022.

Zaposlena je na Fakultetu pravnih nauka na katedri za Krivično pravo. Na Humanističkim studijama angažovana je na predmetu Organizovani kriminalitet.

Dr Jelena Đurišić učesnica je brojnih naučnih skupova, konferencija i seminara u zemlji i inostranstvu.

 

Značajniji radovi:

 Studije:

  • Đurišić; J.; Žegura, T.; Vulić; O.; Dakić; T.: "Jednak pristup pravdi u pravosudnom sistemu Crne Gore; Juventas; Podgorica 2017.
  • Pajić, D.; Đurišić, J.; Nenadić, N.:"Finansijske istrage kao sredstvo u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca"; u okviru regionalnog projekta "Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana-finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog krimina i korupcije; CeMI; Podgorica 2018. 

Prikazi:

dr Jelena Đurišić