Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Čedomir Čupić

Rođen je 1947. godine u Sivcu, u Vojvodini.

Gimnaziju je završio u Somboru, a Fakultet političkih nauka u Beogradu, gdje je magistrirao i doktorirao.

Za asistenta-pripravnika je izabran 1981. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a u zvanje redovnog profesora izabran je 2002. godine.

Prije dolaska na Fakultet političkih nauka radio je od 1972. do 1981. godine kao novinar i urednik u redakciji Obrazovnog programa Prvog programa Radio Beograda. Kao novinar pisao je za štampane medije u SFRJ. Bio je šef Departmana za novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka.

Jedan je od osnivača i prvi predsjednik Skupštine alternativne akademske mreže (1998−1999), bio je član Saveta Studentskog pokreta Otpor (1998−2000), član Saveta za borbu protiv korupcije (2001−2003), predsjednik Udruženja za političke nauke Srbije (2007−2011), član Odbora i prvi  predsjednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije (2009−2013), predsjednik Saveta za ljudska prava, borbu protiv korupcije i obmane u zdravstvu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije  (2013−2015), a od 2016. godine je predsjednik Centra za borbu protiv korupcije i obmana i zaštitu ljudskih prava. Bio je predavač-ekspert na seminarima i angažovan na projektima Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), kao i na drugim brojnim nacionalnim i međunarodnim naučnoistraživačkim projektima. Član je redakcije časopisa Medijski dijalozi, Ekonomske ideje i praksa, Eurotranzicija i član Savjeta časopisa Politički život.

Objavio je 11 knjiga i monografija, kao i veliki broj studija i članaka.

 

 • Čedomir Čupić - Univerzalne vrednosti i demokratija Značaj i uloga univerzalnih vrednosti za utemeljenje socijalne demokratije, Socijalna demokratija u evropi i koncept „Dobrog društva”, Beograd 2016 godina, Fondacija Fridrih Ebert

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12951.pdf

 • Čedomir Čupić, Milica Joković - Poverenje kao preduslov za održanje manjina i prihvatanje manjinskih identiteta, Politički život 9, 2013. godina, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka

http://iriss.idn.org.rs/615/1/CCupic_MJokovic_Politicki_zivot_9.pdf

 • Čedomir Čupić - Značaj obrazovanja za formiranje obrazaca kulture dijaloga, tolerancije i pozitivnih emocija — prilog razvoju nove obrazovne kulturne politike, Beograd 2013. godina, Institut društvenih nauka Centar za ekonomska istraživanja

http://iriss.idn.org.rs/620/1/CCupic_MJokovic_Znacaj_obrazovanja.pdf

 • Čedomir Čupić – Seobe i deobe – kultura šoka ili razvoja – antropološko-kulturološki i politikološki pristup, Beograd 2016. godina, Institut društvenih nauka Centar za ekonomska istraživanja

http://iriss.idn.org.rs/618/1/CCupic_MJokovic_Seobe_i_deobe.pdf

 • Čedomir Čupić, Milica Joković - Modeli za sistemsku borbu protiv korupcije, Beograd 2013. godina, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka

https://rfpn.fpn.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/414/411.pdf?sequence=1

 • Čedomir Čupić - Značaj nezavisnih državnih organa za institucionalni poredak – primer Švedske i Srbije, Institucionalne reforme, ekonomski razvoj i proces pridruživanja Evropskoj Uniji str. 103-121, Beograd 2013. godina,  Ekonomski fakultet u Beogradu

https://ndes.ekof.bg.ac.rs/downloadsakta/zbornik2013deo1.pdf#page=103

 • Čedomir Čupić - Globalizacija i demokratska politička kultura, Beograd 2015. godina, Globalizacija i kultura str. 44-51, Centar za ekonomska istraživanja,

https://idn.org.rs/biblioteka/Ekonomisti2015.pdf#page=44

 • Čedomir Čupić, Milica Joković - Politički identitet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu, Beograd 2015. godina, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka

http://iriss.idn.org.rs/614/1/CCupic_MJokovic_Politicar_i_politicki_identitet.pdf

 • Čedomir Čupić - Kultura govora u parlamentu, Beograd 2007. godina, Dileme i izazovi parlamentarizma str 211-223, Konrad Adenauer, Stiftung Fakultet političkih nauka 

https://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/01/dileme-i-izazovi-parlamentarizma-cedomir-cupic.pdf#page=211

 • Čedomir Čupić - Vojislav Stanovčić – hodajuća biblioteka, Beograd 2017. godina, Godišnjak 2018 str. 201-207, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka 

https://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/09/FPN-Godisnjak-19-2018-1.pdf#page=201

 • Čedomir Čupić, Milica Joković - Medijske informacije – etičke dileme i moralne posledice, Podgorica 2016. godina, Medijskih dijalozi broj 24, Istraživački medijski centar – Podgorica

http://iriss.idn.org.rs/622/1/CCupic_MJokovic_Medijski_dijalozi_24.pdf

 • Čedomir Čupić, Milica Joković - Populizam i ogoljeni pragmatizam , Beograd 2017. godina, Institut društvenih nauka centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje

http://iriss.idn.org.rs/617/1/CCupic_MJokovic_Populizam_i_ogoljeni_pragmatizan.pdf

 • Čedomir Čupić - Globalizacija i balkanizacija – sukob modernizacije i tradicionalizma, Beograd 2017. godina, Nacionalni suverenitet i ekonomska globalizacija str. 62-74, Institut društvenih nauka Centar za ekonomska istraživanja  

(https://www.researchgate.net/profile/Mirjana-Dokmanovic/publication/340385880_Nacionalni_suverenitet_i_ekonomska_globalizacija/links/5e860681299bf1307972f6be/Nacionalni-suverenitet-i-ekonomska-globalizacija.pdf#page=62

 • Čedomir Čupić - Vučina Vasović – čovek knjige i biblioteka, Beograd 2017. godina, Godišnjak 2017 str. 193-199, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka

https://www.researchgate.net/profile/Slavisa-Orlovic/publication/348151193_Interesne_grupe/links/5ff0585b92851c13fedf43eb/Interesne-grupe.pdf#page=193

dr Čedomir Čupić
Kontakt podaci