Predavači

Saradnik iz prakse
dr Veselin Veljović

Doktorirao na Fakultetu bezbjednosti Univerziteta u Beogradu na temu “Kapaciteti Crne Gore u odgovoru na regionalne bezbjednosne prijetnje”.

Magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici na temu “Međunarodno priznanje države u međunarodnom javnom pravu”.

Prethodno završio Vojnu akademiju kopnene vojske u Beogradu.

Nakon zavrsetka Vojne akademije do septembra 1992.godine službovao u jedinicama Jugoslovenske narodne armije.

Zasnovao radni odnos u Ministarstvu unutrasnjih poslova Crne Gore u oktobru 1992. godine kao komandir u Centru bezbjednosti Pljevlja.

Tokom radnog angažovanja u Ministarstvu unutrasnjih poslova od decembra 1995. godine do oktobra 2005. godine obavljao dužnost komandanta Specijalne antiterorističke jedinice.

Završio je više međunarodnih stručno-specijalističkih kurseva i seminara u zemlji i inostranstvu koji analiziraju terorizam kao globalni izazov i bezbjednosnu prijetnju.

Objavio vise stručnih radova u zemlji i inostranstvu kao i recenzija i predgovora stručne literature.

Angažovan kao predavač na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica u Podgorici na predmetima Međunarodna bezbjednost i Nacionalna bezbjednost.

Dužnost direktora Uprave policije Crne Gore obavljao od oktobra 2005.godine do kraja decembra 2011.godine.

Predsjednik Crne Gore imenovao ga decembra 2011. godine za savjetnika za odbranu i bezbjednost.

Predsjednik Vlade Crne Gore imenovao ga novembra 2014. godine za sekretara Vijeća za nacionalnu bezbjednost i čana Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti.

Rešenjem Vlade Crne Gore od jula 2018.godine imenovan za direktora Uprave policije Crne Gore.

Predsjednik Crne Gore decembra 2020.godine imenovao ga za savjetnika za odbranu i bezbjednost.

Rukovodio Asocijacijom šefova policija Jugoistocne Evrope SEPCA.

Rukovodio  vladinom Komisijom za izradu Strategije nacionalne bezbjednosti.

Rukovodio Nacionalnim međuresorskim operativnim timom za prevenciju i suzbijanje terorizma i pranje novca.

Član Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

Član Operativnog staba za zastitu i spasvanje.

Član savjeta za NATO.

Član interresorne radne grupe za implementaciju strategije  odbrane Crne Gore.

Član interresorne radne grupe za analizu propisa koji uredjuju postupanje u kriznim situacijama.

Za stručni i profesionalni rad ocjenjivan najvišim službenim ocjenama i više puta nagrađivan i pohvaljen. Povodom Dana bezbjednosti odlikovan Ordenom zasluga za oblast odbrane i bezbjednosti prvog stepena i dobitnik plakete Saveza udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore za zasluge u razvoju i unapređenju antifašizma u Crnoj Gori.

Objavljeni radovi:

1.Veselin Veljovic, “(Anti) terorizam i ljudska prava” Perjanik, 4/12, 2006. godina

2.Zorica Stanimirovic, Stefan Miskovic, Darko Trifunovic, Veselin Veljovic, “A Two-Phase Optimization Method for Solving the Multi-Tupe Maximal Covering location Problem in Emergency Service Networks”, Information Technology and Control, Vol.46, No.1,2017, pp.100-117, (SCI lista)

http://itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/13853

3.Veselin Veljovic, Velimir Rakocevic “Crna Gora na ekonomskom i pomorskom putu svile u XXI vijeku i činioci ugrožavanja bezbjednosti”

https://doi.org/10.18485/fb_nps.2018.ch15

4.Veselin Veljovic, Zeljko Spalevic, Marija Bubanja and Bojan Masanovic, Body mass index and body fat percentage of Police Force in Montenegro in different age groups, Nutricion Hospitalaria, volume 38, no.3, May-June (2021). (SCI lista)

http://www.intjmorphol.com/abstract/?art_id=8336

5.Zeljko Spalevic, Veselin Veljovic, Dusko Bjelica & Bojan Masanovic, Body Mass Index and Measures of Body Fat for Defining Obesity and Underweight: A Cross-Sectional Study of Various  Specialties in Montenegro Police Force, Int. J.Morphol.,39(6):1677-1682, 2021. (SCI lista)

https://www.nutricionhospitalaria.org/magazines/76/show

6.Veselin Veljovic “Obavještajne službe, mediji i vjerski radikalizam” ISSN 1451-7841 “Svet rada” Beograd kategorija M52 istaknuti  naucni casopis od nacionalnog znacaja Vol.18 broj 1/2021

7.Veselin Veljovic, “Uloga žene u vjerskom radikalizmu” ISSN 1451-7841 “Svet rada” Beograd kategorija M52 istaknuti naucni casopis od nacionalnog znacaja  Vol.18 broj 5/2021

8.Veselin Veljovic “Mediji i vjerski radikalizam”  ISSN 1451-7841 “Svet rada” Beograd kategorija M52 istaknuti naucni casopis od nacionalnog znacaja  Vol.18 broj 6/2021

9.Vise desetina strucnih autorskih tekstova u nacionalnim, medijskim izdanjima

 

dr Veselin Veljović
Kontakt podaci