Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2
Najnovija obavještenja

Prijava ispita u zimskom semstru 2020/2021. godine

Obavještavaju se studenti osnovnih studija da će prijava ispita iz zimskog semestra 2020/2021. godine biti otvorena od 13. do 17. oktobra 2020. godine.

Studenti koji ne budu u mogućnosti da prijave ispite samostalno, mogu se obratiti Upravi Fakulteta upućivanjem mejla na hs@udg.edu.me.

PRIJAVA ZA KURSEVE STRANIH JEZIKA_ZIMSKI SEMESTAR 2020/2021
Opširnije: PRIJAVA ZA KURSEVE STRANIH JEZIKA_ZIMSKI SEMESTAR 2020/2021

Obavještavaju se studenti da će prijava za kurseve stranih jezika trajati od 08.10.2020.do 13.10.2020. Nastava će biti organizovana online preko Zoom platforme u skladu sa online nastavom na fakultetima. Raspored predavanja će biti objavljen na sajtu CFL-a ( Centre for foreign languages) po završetku prijave studenata. Početak nastave je planiran za 15. oktobar 2020. Više informacija o načinu prijave, nivoima, izboru jezika možete pogledati preuzimanjem fajla.

Raspored nastave za zimski semestar 2020/21. godine
Opširnije: Raspored nastave za zimski semestar 2020/21. godine

U prilogu se nalazi raspored nastave za zimski semestar 2020/21. godine.

Konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studije

Humanističke studije UDG raspisuju konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske specijalističke studije.
Upis studenata na specijalističke studije moguć je do 12. oktobra 2020. godine.
SMJEROVI:
- Međunarodna i nacionalna bezbjednost;
- Spoljna politika i diplomatija;
- Evropske institucije i politike;
- Komunikologija i mediji.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:
- Uvjerenje o prethodno završenim osnovnim studijama;
- Kopija lične karte;
- Dvije fotografije;
- Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama na osnovnim studijama (važi samo za studente osnovnih studija na UDG).

Navedenu dokumentaciju, studenti su obavezni dostaviti Upravi Fakulteta radnim danima od 10 do 12h. Detaljnije informacije mogu se dobiti putem mejla hs@udg.edu.me.​​

Konkurs za upis na magistarske i doktorske studije
Opširnije: Konkurs za upis na magistarske i doktorske studije

Konkurs za upis na magistarske i doktorske studije

Raspisan je konkurs za upis novih kandidata na magistarske i doktorske studije Humanističkih studija.

Smjerovi na postdiplomskim akademskim magistarskim programima su (upisuju student koji su ostvarili 240 ECTS):

• Međunarodni odnosi;
• Bezbjednost i politika;
• Američke studije;
• Studije roda;
• Politička teorija;
• Komunikologija i mediji;
• Sajber bezbjednost;
• Mediteranske i balkanske studije.

Smjerovi na doktorskim studijama su (upisuju studenti koji su ostvarili 300 ECTS):

• Međunarodni odnosi;
• Međunarodna bezbjednost;
• Politička teorija.

Dokumenta potrebna za upis su: uvjerenje o prethodno završenim studijama, kopija lične karte i dvije fotografije. Prijavljivanje kandidata je od 1. do 30. oktobra 2020. godine, radnim danima od 10h do 14h. Dokumenta za upis se predaju u Dekanatu Humanističkih stuidja.

Tekst konkursa dostupan je u prilogu.
Arhiva obavještenja
Početak nastave za studente prve godine Humanističkih studija
Obavještavaju se studenti da će orjentaciona nastava za studente prve godine na Humanističkim studijama biti organizovana 1. oktobra, u amfiteatru AP, shodno agendi, uz poštovanje mjera Instituta za javno zdravlje.
Agenda orjentacionog dana nastave se nalazi u prilogu ove objave.
Studentkinje i studenti su u obavezi da na orjentaciono predavanje donesu svesku i olovku. Studentkinje i studenti koji ne budu imali svesku i olovku neće moći da prisustvuju predavanjima.

Mjere za sprječavanje širenja COVID-19 koje je potrebno poštovati u zgradi UDG

1. Prije polaska na fakultet, neophodno je da svi studenti i studentkinje, kao i zaposleni, izmjere temperaturu. Ukoliko je temperatura veća od 37.2 C, ne treba da dolaze na posao/fakultet. Takođe, na fakultet ne dolaze ni osobe koje imaju akutne zdravstvene tegobe.

2. Na fakultet ne mogu dolaziti lica kojima je određena mjera stavljanja u kućni/institucioanlni karantin ili mjera samoizolacije.

3. Za ulaz u zgradu koristi se isključivo glavni ulaz. Na ulazu je neophodno dezinfikovati ruke. Uskoro će biti instaliran i termalna kamera.

4. Neophodno je održavanje fizičke distance od 2 metra u svakom trenutku.

5. Nošenje maski je obavezno i spuštanje maske nije dozvoljeno. Može se nositi bilo koja maska (platnena, hirurška, N95), ali je bitno da se ona koristi na ispravan način. Maska se može skinuti u toku pauze, za vrijeme konzumiranja hrane/pića, ali tada mora biti obezbijeđena fizička distanca od najmanje 2 metra.

6. Smjer kretanja će biti jasno označen strelicama na podu. Za penjanje se koriste stepenice koje se nalaze kod ulaza u zgradu sa parking strane. Suprotne stepenice se koriste za spuštanje. Kada neko uđe u zgradu, ukoliko ide u amfiteatre: AP, A1, A2 i A4, skreće desno. Samo studenti i studentkinje koji idu u AS i Galeriju, skreću lijevo. Smjer kretanja je obavezan za sve, ne samo za studente i studentkinje. Za izlaz iz zgrade se koriste vrata kod Preduzetničkog gnijezda.

7. Liftovi neće biti u funkciji. Lift koji će biti aktivan zbog izvođenja radova na trećem i petom spratu, je zabranjeno koristiti, odnosno mogu ga koristiti samo radnici koji izvode radove.

8. U toaletu može biti onoliko osoba, koliko postoji kabina. Ostali čekaju u redu ispred, uz održavanje fizičke distance od 2 metra.

9. U amfiteatrima i studionicama, studenti i studentkinje smiju sjedjeti isključivo na mjestima koja su označena. U toku časa nije dozvoljeno spuštati maske i predavači moraju opominjati studente i studentkinje ukoliko primijete da spuštaju masku.

10. Predavači, ukoliko nije neophodno, zbog prirode predmeta, ne prilaze studentima i studentkinjama, već su udaljeni od njih najmanje 2 metra. Predavači koji prilaze studentima i studentkinjama, pored maske bi trebalo da nose i vizir.
29
Septembar
Opsta obavjestenja