Twitter feed
Najnovija obavještenja

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija
Opširnije: Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija

Objavljen je Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija. Upis će trajati od 30. juna do 2. jula.

Na Humanističkim studijama možete upisati sljedeće smjerove: Međunarodni odnosi i diplomatija, Bezbjednost i Evropske studije.

Detaljnije informacije možete naći u priloženom konkursu.

Erasmus+ stipendije za studente osnovnih i master studija međunarodnih odnosa

Obavještavaju se studenti da su otpočele prijave za program „ERASMUS+ STIPENDIJE“ (Erasmus+ Grants) na Univerzitetu u Salzburgu u Austriji za akademsku godinu 2020/21. Program nudi šest (6) otvorenih mjesta za studente osnovnih ili master studija međunarodnih odnosa, uz novčanu stipendiju od 8,350.00 eura za vremenski period od 16/09/2020 - 30/06/2021. Alternativno, studenti mogu biti nominovani za jednosemestarsku razmjenu u zismkom ili ljetnjem semestru 2020/2021 sa grantom od 4,100.00 EUR, u trajanju od 4,5 mjeseca.

Opširnije informacije na linku: https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=209926&MP=93-44799

Rok za prijavu je otvoren do 12. jula 2020. godine.

Online predavanje "Različitosti, naš kvalitet"

ONLINE PREDAVANJE - WEBINAR
na temu:

“Različitosti, naš kvalitet”
- Zaštite prava nacionalnih manjina u Crnoj Gori – međunarodni standardi-
Utorak, 23. jun, 2020. godine u 12h

Predavači:
Prof. dr Nebojša Vučinić
– Redovan profesor Pravnog fakulteta UCG
mr Siniša Bjeković – Ombudsman
mr Bojan Božović – Asistent Pravnog fakulteta UDG


Predstavljanje nagrađenih eseja:
Radoje Kandić
Aleksa Delibašić
Lemana Srdanović


Link za webinar: https://zoom.us/webinar/89181440028

Predavanje se organizuje u okviru projekta „U Znanju je Tolerancija“, u saradnji sa: Pravnim fakultetom i Fakultetom političkih nauka UCG i Fakultetom pravnih nauka i Fakultetom humanističkih studija Univerziteta Donja Gorica.

Projekat je finansiran od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore

Info dan Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore

Pozivamo sve zainteresovane studente i učenike da prisustvuju Info danu o konkursima Ministarstva odbrane za školovanje na inostranim vojnim akademijama, mogućnostima dobrovoljnog služenja vojnog roka i zaposlenja u Vojsci Crne Gore.

Prezentacija će biti održana u četvrtak, 18. jun 2020. godine od 11h do 12h, u glavnom holu Univerziteta Donja Gorica.

Info dan se organizuje u okviru projekta “Vojni poziv – prilika za mlade" kojeg Sociološki centar Crne Gore SOCEN realizuje u saradnji sa Ministarstvom odbrane Crne Gore.

Raspored polaganja završnih ispita (II i III rok)
Opširnije: Raspored polaganja završnih ispita (II i III rok)

Objavljen je Raspored polaganja završnih ispita u II i III roku (ljetnji semestar studijske 2019/20. godine). Raspored možete naći u dijelu Download/Za studente.
Arhiva obavještenja
Erasmus + konkurs za University of Bologna, Italy www.unibo.it
Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za razmjenu na University of Bologna u Italiji u akademskoj 2020/2021. godini, ljetnji semestar.

Dostupne su sljedeće stipendije:
Nivo studija: Master, PhD

Broj stipendija: 1
Trajanje mobilnosti: 6 mjeseci

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku;
2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
4. CV (Europass forma) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
5. Kopija pasoša
Rok za dostavljanje prijave je 26. jun 2020. godine. Prijave je potrebno dostaviti mejlom na adresu hs@udg.edu.me.

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt University of Bologna, Italija, da budu u komunikaciji sa koordinatorima/dekanima fakulteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa koordinatorom/dekanom fakulteta i potpisan od strane istog.

Obrazac Ugovora o učenju možete naći u prilogu.
19
Maj
Opsta obavjestenja