Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2
Najnovija obavještenja

Apsolventski rok - prijava

Obavještavaju se studenti da je odlukom Dekana utvrđen apsolventski rok za ispite iz studijske 2019/2020. godine.

Pravo prijave apsolventskog roka imaju studenti kojima su do okončanja osnovnih studija, odnosno do odbrane specijalističkog rada, ostala nepoložena dva ispita, a koje su odslušali u prethodnoj studijskoj godini. Prijavljivanje ispita koje student nije slušao i prijavio tokom 2019/2020. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Prijave vršiti na e-mail adresu: hs@udg.edu.me, najkasnije do 23. septembra 2019. godine do 23:59. Prijave dostavljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži: (i) ime, prezime i broj indeksa, (ii) tačan naziv predmeta koji se prijavljuje, (iii) skeniranu uplatnicu.

Nadoknada za ispit u apsolventskom roku, shodno odluci Uprave, utvrđena je prema shemi: vrijednost ECTS kredita pomnožena sa 25 eura.

Ispiti u apsolventskom roku biće održani 1. i 2. oktobra u terminu koji će biti posebno naznačen.

Poziv za učešće na međunarodnom naučnom skupu "Contemporary Trends and Multidisciplinary Issues in Nowadays Society"
Opširnije: Poziv za učešće na međunarodnom naučnom skupu "Contemporary Trends and Multidisciplinary Issues in Nowadays Society"

U prilogu se nalazi poziv da dostavljanje prijava za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji "Contemporary Trends and Multidisciplinary Issues in Nowadays Society", koja će biti održana 8. oktobra 2020. godine u Tirani, Albanija.

Konferencija se organizuje u okviru regionalnog naučnog projekta
"Jačanje regionalne akademska i naučne saradnje", podržanog od strane Western Balkan Fund-a.

Uvid javnosti - izvještaji o recenziji za izbor u zvanje docenta

Na konkurs za izbor u akademsko zvanje docenta za jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti politikologije, shodno Konkursu za izbor u akademska zvanja koji je objavljen od strane Humanističkih studija Univerziteta Donja Gorica, prijavio se jedan kandidat: dr Branko Bošković.
U proceduri propisanoj Statutom Univerziteta Donja Gorica i Pravilnikom o bližim uslovima i postupku izbora u akademska zvanja Humanističkih studija, imenovana je recenzentska
komisija u sastavu:

1. Prof. dr Dragan K. Vukčević, predsjednik komisije;
2. Prof. dr Ilija Vujačić, član;
3. Prof. dr Milan Podunavac, član.

Članovi komisije pripremili su izvještaje o recenziji, koji su dostupni na uvid javnosti na period od mjesec dana, počev od 14. septembra 2020. godine.

UDG Humanističke studije

Konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studije
Opširnije: Konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studije

Humanističke studije UDG raspisuju konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske specijalističke studije.

Upis studenata na specijalističke studije otvoren je do 1. oktobra 2020. godine.
SMJEROVI:
- Međunarodna i nacionalna bezbjednost;
- Spoljna politika i diplomatija;
- Evropske institucije i politike;
- Komunikologija i mediji.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:
- Uvjerenje o prethodno završenim osnovnim studijama (ili potvrda o položenim ispitima);
- Kopija lične karte;
- Dvije fotografije;
- Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama na osnovnim studijama (važi samo za studente osnovnih studija na UDG).

Navedenu dokumentaciju, studenti su obavezni dostaviti Upravi Fakulteta radnim danima od 10 do 12h. Detaljnije informacije mogu se dobiti putem mejla hs@udg.edu.me.

ODGOĐEN POČETAK STUDIJSKE GODINE

U skladu sa epidomiološkom situacijom u zemlji, a shodno preporukama Instituta za javno zdravlje, odgođen je početak studijske godine. Studijska godina za studente prve godine će početi 1. oktobra, dok će nastava za drugu i treću godinu početi 5. oktobra.
Na osnovnim studijama Univerziteta Donja Gorica u zimskom semestru biće izvođena hibridna nastava, odnosno dio nastave će biti izvođen klasičnim putem (u zgradi Univerziteta), dok će dio nastave biti izvođen online. Detaljan raspored studenti će dobiti prije početka studijske godine.
Arhiva obavještenja
Važno obavještenje za studente prve godine
Nastava za studente I godine počinje 9. septembra 2019. godine.

U priloženom fajlu studenti mogu naći raspored nastave za prvi dan. Molimo studente da pažljivo pogledaju raspored i vrijeme početka nastave.

Od utorka, 10. septembra nastava se odvija po rasporedu koji će biti objavljen za zimski semestar 2019/2020. godine.

Studenti su u obavezi da na predavanja nose svesku i olovku, kao i da na nastavu dođu odjeveni u skladu sa pravilima oblačenja na Univerzitetu. Studenti koji ne ispune ove uslove, neće moći pristupiti predavanju. Predavanja su obavezna.
05
Septembar
Opsta obavjestenja