Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Konkurs za program razmjene studenata sa Univerzitetom u Bolonji

Na osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost, skopljenog u okviru Erasmus + programa, između Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta u Bolonji (University of Bologna; www.unibo.it), UDG raspisuje konkurs za Program razmjene sa Univerzitetom u Bolonji, Italija, za zimski semestar akademske 2021/2022. godini.

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo studija: Master, PhD

Broj stipendija: 1
Trajanje mobilnosti: 6 mjeseci

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku;
2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
4. CV (Europass forma) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
5. Kopija pasoša
Rok za dostavljanje prijave je 1. maj 2021. godine. Prijave je potrebno dostaviti mejlom na adresu hs@udg.edu.me.

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt University of Bologna, Italija, da budu u komunikaciji sa koordinatorima/dekanima fakulteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa koordinatorom/dekanom fakulteta i potpisan od strane istog.
Obrazac Ugovora o učenju možete naći u prilogu.

 

Povezani fajlovi: