Obavještenja

Osnovne studije
CEDEM: Bilten ‚‚Etnička pripadnost kao odrednica u crnogorskom društvu"

Dijelimo sa Vama najnoviju CEDEM-ovu publikaciju, odnosno bilten ‚‚Etnička pripadnost kao odrednica u crnogorskom društvu", kreiran u okviru istoimenog projekta, podržanog od strane Hanns Seidel Fondacije, Kancelarije za Srbiju i za Crnu Goru.

Bilten možete čitati na crnogorskom, engleskom, albanskom i romskom jeziku.

 

Sama promocija biltena biće realizovana i na panel diskusiji koju Centar za demokratiju i ljudska prava i Hanns Seidel Fondacija, Kancelarija za Srbiju i za Crnu Goru organizuju 25. aprila u Podgorici u hotelu ‚‚Podgorica", sa početkom u 12h. Ovim putem Vas pozivamo da ispratite panel.

Molimo Vas da potvrdite Vaše učešće najkasnije do srijede kontaktirajući Nevenku Vuksanović (email adresa: nevenka.vuksanovic@cedem.me).

U prilogu možete pronaći agendu.

 

Povezani fajlovi: