Obavještenja

Osnovne studije
Škola Prava EU - Konkurs Za Prijavu Polaznika

Obavještavaju se studenti i maturanti da je otvoren konkurs za prijavu polaznika Škole prava EU na temu "EVROPSKE VRIJEDNOSTI – DATOST I(LI) ZADATOST".

Fakultet pravnih nauka već 15. put organizuje Školu prava EU. Škola će biti održana u periodu od 10. do 12. maja 2024. godine u hotelu “Princess” u Baru. Troškove smještaja, hrane i prevoza snosi organizator.
Učešće na Školi predstavlja sjajnu priliku za mlade ljude da saznaju više o vrijednostima i izazovima sa kojima se Crna Gora trenutno suočava na putu EU integracija. Škola maturantima može pomoći i u odabiru fakulteta.

Prijave je moguće poslati najkasnije do 24. aprila, do 23.59h putem mejla fpn@udg.edu.me
(CV + potvrda o studiranju sa prosječnom ocjenom, odnosno CV + prosječni uspjeh).