Obavještenja

Osnovne studije
Razmjena sa Univerzitetom u Dubrovniku

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Dubrovniku, u Hrvatskoj.
Mjesta se mogu koristiti tokom akademske godine 2024/2025. godine.

Dostupne su sljedeće ponude stipendija:

  • 2 stipendije za studente osnovnih studija za studije do 4 mjeseca (minimum 3 mjeseca; humanističke/politikološke studije)

Detaljnije informacije o prijavama, potencijalni kadidati/kinje mogu naći u priloženom dokumentu.