Obavještenja

Osnovne studije
Održan okrugli sto „Borba protiv rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima u Crnoj Gori“

O efikasnim načinima borbe protiv rodno zasnovanog nasilja govorilo se danas na okruglom stolu pod nazivom „Borba protiv rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima u Crnoj Gori“, koji je organizovan na Univerzitetu Donja Gorica.

Okrugli sto organizovan je u okviru projekta Gender mainstreaming u visokom obrazovanju UNIGEM. Koordinatorka projekta doc. dr Nikoleta Đukanović istakla je važnost projekta za partnerske univerzitete, te važnost edukacije nastavnog osoblja i studenata u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

„Na Univerzitetu Donja Gorica zabilježen je izuzetno mali broj prijavljenih slučajeva nasilja, što se može objasniti atmosferom na Univerzitetu koja podstiče slobodu izražavanja svih studenata i studentkinja“, kazala je prof. dr Milica Vukotić.

U okviru prvog panela „Rodno zasnovano nasilje: kaznene mjere i institucionalni odgovori“ govorio je mr Milorad Marković, vrhovni državni tužilac. Prema njegovim riječima od krucijalnog značaja za efikasnu borbu protiv rodno zasnovanog nasilja su međuinstitucionalne saradnje na svim nivoima, te da je Vrhovno državno tužilaštvo već preduzelo korake kako bi se omogućila veća efikasnost  djelovanja tužilaca u trenutku kada se prijavi slučaj nasilja.

On je posebno istakao činjenicu koju postupajuće institucje ne smiju zanemariti, a to je da u ovim procesima centralna ličnost mora biti žrtva.

Pored glavnog državnog tužioca u okviru prvog panela govorili su; Iva Vukoslavčević, Generalna direktorica Direktorata za normativne poslove i razvoj policije; mr Ljiljana Jovanović, rukovoditeljka Kancelarije za rodnu ravnopravnost Univerziteta Crne Gore i Ivana Bečić sutkinja i potparolka Osnovnog suda u Podgorici.

Sutkinja Bečić naglasila je poziciju sudija u ovakvim procesima, te posebno navela važnost neophodne edukacije sudija kako bi se doprinijelo većem razumijevanju osjetljivosti datih slučajeva u procesu. Gospođa Iva Vukoslavčević je kazala da su promjene u policijskoj strukturi jako česte što se reflektuje na efektivnost i kvalitet obavljanja policijskih poslova u slučajevima rodno zasnovanog nasilja. Panelisti su takođe istakli važnost rada vaspitnih institucija, škola, savjetovališta i pedagogoških službi, sve u cilju vaspitnog usmjeravanja djece koje nadilazi vrlo često zastupljeno nasilje kako u osnovnim tako i u srednjim školama.

Tema drugog panela bila je ,,(Ne)učestalost rodno zasnovanog nasilja na crnogorskim univerzitetima’’, dok su panelistkinje bile: Jelenka Andrić, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost i članica Odbora za ljudska prava; Nada Drobnjak, eksperktinja i bivša predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost i Marija Blagojević, istraživačica i ekspertkinja za rodnu ravnopravnost UNDP-a.

Gospođa Jelenka Andrić govorila je o neravnopravanom položaju žena u politici i društvu, što dobija posebnu dimenziju kada je riječ o crnogorskim partijskim strukturama. Gospođa Nada Drobnjak je istakla važnost prepoznavanja diskriminacije i diskriminatornog ponašanja, dok je posebno istakla uticaj patrijahalne kulture, vrjednosnih i mentalitetskih obrazaca koji dominantno ograničavaju žene, stavljajući ih u podređen položaj u svim sferama društva. Gospođa Marija Blagojević smatra da, iako su žene dio obrazovanijeg dijela Crne Gore, one i dalje nijesu u dovoljnoj mjeri zastupljene u javnoj sferi. Navodi da je rodno zasnovano nasilje direktna posljedica odnosa moći unutar društva i zajednice u okviru kojeg je femicid najdrastičniji oblik nasilja, ali i izraz struktrune nejednakosti koja u Crnoj Gori postoji.

Okrugli sto organizovan je u okviru projekta Gender mainstreaming u visokom obrazovanju UNIGEM kojim rukovodi Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija - TPO Fondacija iz Sarajeva, u saradnji sa 18 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, sa ciljem istraživanja pitanja rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja u institucijama visokog obrazovanja, prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. Projekat finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske, posredstvom Ambasade u Sarajevu.