Obavještenja

Osnovne studije
Gostujuća predavanja prof. dr Đanluke Pasarelija, redovnog profesora Univerziteta Sapienza iz Rima

Obavještavamo studente/kinje da će prof. dr Đanluka Pasareli, redovni profesor na Univerzitetu Sapienza održati gostujuća predavanja studentima master studija Humanističkih studija UDG-a, 13, 14. i 15. februara u periodu od 16 do 19.30h, u amfiteatru A2.
Tema predavanja profesora Pasarelija je: Pravni i politički sistem u EU, sa posebnim naglaskom na pravni i politički sistem Italije. Pomenuto predavanje ima za cilj približiti studentima funkcionisanje pravnog i političkog sistema u EU/Italiji.
Imajući u vidu važnost posjete prof. dr Đanluke Pasarelija našem Univerzitetu, pozivamo sve zainteresovane studente/kinje da prisustvuju predavanjima.