Obavještenja

Osnovne studije
Gostujuće predavanje predsjedavajućeg Vojnog komiteta NATO na Univerzitetu Donja Gorica

Obavještavamo studente/kinje da će u utorak, 23.01.2024. godine sa početkom u 11 časova u amfiteatru AS biti organizovano gostujuće predavanje predsjedavajućeg Vojnog komiteta NATO, admirala Roba Bauera. Tema predavanja admirala Bauer je: Procesi donošenja odluka Vojnog komiteta u trenutnim bezbjednosnim izazovima.
Navedeno predavanje ima za cilj upoznavanje sa procesima koji se sprovode između vojnih i političkih tijela u okviru NATO saveza, kao i način njihove međusobne saradnje.
Imajući u vidu značaj posjete admirala Bauera Crnoj Gori i važnost njegovog predavanja, pozivamo sve zainteresovane članove/ice nastavnog osoblja i studente/kinje da prisustvuju događaju.