Obavještenja

Osnovne studije
Program stažiranja za studente Humanističkih studija

Humanističke studije raspisuju konkurs za dvomjesečno stažiranje studenata u Centru za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Institutu alternativa. Program stažiranja ima za cilj da studentima omogući praktično usavršavanje i da im na taj način pruži priliku da upoznaju razvojne šanse u nevladinim organizacijama. Program stažiranja prilika je i da studenti novim idejama i kreativnim pristupom daju doprinos unapređenju djelovanja nevladinog sektora. Program stažiranja trajaće dva mjeseca, a predviđeno je da stažisti rade 15 (20) sati nedjeljno.

Zainteresovani studenti osnovnih (završna godina) i postdiplomskih studija Humanističkih studija prijave mogu slati na mejl: hs@udg.edu.me do 22. maja 2023. godine. Prijave treba da sadrže kratku biografiju (CV) i motivaciono pismo.