Obavještenja

Osnovne studije
Stipendije njemačke fondacije Konrad Adenauer (KAS)

Obavještavaju se studenti da njemačka fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2023/24. godinu društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorandima koji studiraju u Crnoj Gori. U prilogu se nalaze opšte informacije i formular za prijavu.