Obavještenja

Osnovne studije
Gostujuće predavanje u okviru Erasmus + projekta Jean Monnet Centar izvrsnosti

Obavještavaju se studenti da će gostujuće predavanje na Jean Monnet Centru izvrsnosti koje će održati prof. dr Lucia Mokra sa Fakulteaa za društvene i ekonomske nauke Comenius Univerziteta iz Bratislave, pod nazivom “Uloga ljudskih prava u politici proširenja” biti održano 16. marta 2023. godine u 12.30h.
Predavanje će biti održano online, preko zoom platforme, ali će ga studenti pratiti iz amfiteatra A3.
Pozivaju se svi studenti na ovo gostujuće predavanje. Predavanje se organizuje u okviru Erasmus + projekta Jean Monnet Centar izvrsnosti "Izazovi politike proširenja - evropska vs. kineska diplomatija na Zapadnom Balkanu 2020-2023", koji sprovodi Ekonomski fakultet UCG u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica i drugim partnerima.