Obavještenja

Osnovne studije
Informacija o studijskom programu u Njemačkoj: Intercultural Communication and European Studies

Univerzitet primenjenih nauka Fulda Odeljenje društvenih i kulturnih nauka nudi studentima stipendiju na njihovom master programu. Fulda Univerzitet u svojoj ponudi ima 8 akademskih odeljenja i preko 60 studijskih programa, 170 profesora i 520 članova akademskog i pomoćnog osoblja, oko 9.300 studenata, od čega je približno 1.530 međunarodnih studenata.
Interkulturalne komunikacije i Evropske studije (ICEUS) su međunarodni i dvojezični interdisciplinarni program koji priprema diplomce univerziteta za karijeru u nadnacionalnim ili nacionalnim organizacijama. Program studentima omogućava da bolje razumiju organizacionu strukturu Evropske unije, kao i da prošire svoje znanje i presprektivu iz oblasti evropskih integracija. Program je takođe usmjeren i na teorije interkulturalne komunikacije i etnografiju kao metodu analize kulturnih fenomena. Silabus programa je osmišljen tako da studenti uče o istoriji procesa evropskih integracija, institucijama i procesu donošenja odluka u EU, oblasti evropskih politika, evropskog prava i efekata globalizacije i međunarodne saradnje. S obzirom na to da je riječ o dvojezičnom programu, jedan dio nastave se izvodi na engleskom, a drugi dio na njemačkom jeziku, što je ujedno sjajna prilika da studenti unaprijede svoje znanje jezika. Program traje četiri semestra (dvije godine) i za to vrijeme studenti su u obavezi da obave praksu. Praksa se obavlja nakon drugog semestra i može se polagati u organizaciji, instituciji, javnom organu ili preduzeću koja ima jake međunarodne veze i/ili je uključena u pitanja interkulturalne komunikacije, evropske integracije i/ili međunarodnu saradnju.
Ohrabrujemo sve zainteresovane studente da iskoriste ovu priliku i prijave se.
Više informacija o samom program možete pronaći u dokumentu u prilogu.