Obavještenja

Osnovne studije
Poziv za dodjelu grantova za studente na ranim postdiplomskim studijama

Istorijski arhiv Evropske unije (HAEU) pri Evropskom univerzitetskom institutu (EUI) u Firenci raspisao je konkurs za dodjelu grantova za istraživanje koji finansira Međunarodni višegradski fond (IVF). Poziv je upućen postdiplomskim naučnicima iz Centralne i Istočne Evrope zainteresovanim za evropske integracije za sprovođenje istraživanja u Istorijskom arhivu Evropske unije (HAEU). Za 2023. godinu će biti dostupno šest istraživačkih grantova od 5.000 EUR.

Pravo na prijavu imaju:

  • Svi sadašnji studenti postdiplomskih studija (kandidati za master i doktorske studije);
  • Svi postdoktorski istraživači ili univerzitetski nastavnici koji su magistrirali ili doktorirali u roku od deset godina prije datuma podnošenja prijave i koji trenutno imaju akademsko imenovanje.

Kandidati treba da dobro poznaju engleski jezik, a poželjno je i osnovno poznavanje francuskog jezika.

Prijave su otvorene do 30. aprila 2023. godine.

Kandidati se mogu prijaviti putem online obrasca putem sledećeg linka https://apply.eui.eu/osiris_aanmeld_euiprd/Welkom.do

Detaljnije informacije o samom programu, procedurama i načinu selekcije kandidata su dostupne na sajtu  https://www.eui.eu/en/academic-units/historical-archives-of-the-european-union/research-support/international-visegrad-fund-research-grant-programme-2021-2022