Obavještenja

Osnovne studije
PRIJAVA ISPITA NA OSNOVNIM STUDIJAMA U LJETNJEM SEMESTRU 2022/23. GODINE

Obavještavaju se studenti osnovnih studija da će prijava ispita u ljetnjem semestru 2022/23. godine, biti otvorena u periodu 10-13.02.2023. godine.

Studenti su u obavezi da ispite prijave samostalno, putem studentskog panela.

Svi studenti koji budu imali tehničkih problema sa prijavom ispita, u obavezi su da se jave prodekanu za nastavu u ponedjeljak, 13.02.2023. u periodu od 14h do 16h (Staklena sala na I spratu). Studenti koji ne budu u prilici da lično dođu, mogu poslati upit mejlom (nikoleta.djukanovic@udg.edu.me).

Studenti koji u predviđenom roku ne prijave ispite ili se ne jave Upravi Fakulteta u obavezi su da plate nadoknadu na ime naknadne prijave ispita u iznosu od 30€.