Obavještenja

Osnovne studije
Organizacija nastave i ispitnih obaveza na osnovnim studijama u ljetnjem semestru 2022/23. godine

Obavještavaju se studenti da su u sekciji "download" objavljeni rasporedi nastave, kolokvijuma i završnih ispita, kao i akademski kalendar za osnovne studije, za ljetnji semestar 2022/23. godine.

Podsjećaju se studenti da nastava u ljetnjem semestru počinje 13. februara 2023. godine, te da su u obavezi da poštuju pravila studiranja. Studenti su u obavezi da prisustvo evidentiraju preko QR koda na svim časovima, dok će naknadna polaganja biti omogućena samo ukoliko su u skladu sa Odlukom o naknadnom polaganju ispitnih obaveza (sekcija "download-za studente").