Obavještenja

Osnovne studije
Pristupno predavanje dr Nikolete Đukanović

Pristupno predavanje dr Nikolete Đukanović, kandidatkinje za izbor u akademsko zvanje docenta, za grupu predmeta iz oblasti međunarodnih odnosa i evropskih studija, shodno Konkursu za izbor u akademska zvanja koji je objavio HS 23. juna 2022. godine, biće održano u četvrtak, 17. novembra 2022. godine sa početkom u 14h u amfiteatru AP.

Dr Nikoleta Đukanović će održati predavanje na temu: "Izazovi razvoja spoljne politike Evropske unije" studentima Humanističkih studija pred Komisijom u sastavu: 1. prof. dr Ilija Vujačić, Univerzitet Donja Gorica; 2. prof. dr Milan Podunavac, Univerzitet Donja Gorica; 3. prof. dr Dragan Đukanović, Univerzitet u Beogradu.