Obavještenja

Osnovne studije
Organizovanje međunarodne naučne konferencije "Petrovački diskursi 2022"

Humanističke studije Univerziteta Donja Gorica, u partnerstvu sa fondacijom Hanns Seidel – kancelarija u Beogradu i Centrom za spoljnu politiku iz Beograda organizuju međunarodnu naučnu konferenciju „Petrovački diskursi 2022: Regionalna saradnja i evropske integracije na Zapadnom Balkanu - ka poželjnim modelima saradnje “, koja će biti održana od 27. do 29. oktobra 2022. godine u hotelu Palas u Petrovcu.

Cilj konferencije je da se analiziraju aktuelni izazovi regionalne saradnje država Zapadnog Balkana, ali i daljeg razvoja politike proširenja Evropske unije i posljedica kriza sa kojima se Evropa suočava. Konferencija će imati za cilj i sagledavanje pitanja uticaja nove metodologije na proces pristupanja, dosadašnjih rezultata i izazova u procesu evropeizacije država Zapadnog Balkana, te aktuelnih inicijativa po pitanju buduće političke saradnje u Evropi. Naučni skup će okupiti predstavnike akademskih i naučnih udruženja, univerziteta, diplomatskog kora, državnih institucija, nevladinih organizacija, kao i studente iz Podgorice i Beograda.

U prilogu se nalazi agenda skupa.