Obavještenja

Osnovne studije
Humanističke studije raspisuju Konkurs za upis nove generacije studenata na:

MASTER STUDIJE
Raspisuje se konkurs za upis na dvogodišnje akademske master studije na Humanističkim studijama. Pravo prijave na konkurs za upis na dvogodišnje master studije imaju studenti koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), iz odgovarajuće oblasti nauka.
Kandidati koji na dan upisa imaju 180 + 60, odnosno 240 ECTS, iz odgovarajuće oblasti nauka, imaju pravo upisa na dvogodišnje master studije uz priznavanje određenog broja ECTS kredita u skladu sa pravilima ekvivalencije na ustanovi visokog obrazovanja.


STUDIJSKI PROGRAMI:
1. Međunarodna politika i bezbjednost sa modulima:
-Međunarodni odnosi
-Evropske politike
-Američke studije
-Balkanske i mediteranske studije
-Međunarodna bezbjednost
-Sajber bezbjednost

2. Rodne studije

3. Komunikologija i mediji


4. Politička teorija i politička analiza

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:
- Ovjerena kopija Uvjerenja o prethodno završenim studijama
- Kopija lične karte
- Dvije fotografije
- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)
- Popunjen prijavni formular (popunjavanje prilikom prijave).
Zainteresovani kandidati za postdiplomske specijalističke studije mogu se interesovati na mail: hs@udg.edu.me
Upis studenata na master studije moguć je svakim radnim danom do 15.10.2022. godine u terminu od 10-12h u Dekanatu Humanističkih studija.
NAPOMENA: Dodatne informacije (u pogledu Nastavnog plana i programa, visine školarine i drugih pitanja) zainteresovani kandidati mogu dobiti putem mail-a: hs@udg.edu.me