Obavještenja

Osnovne studije
Avgustovski ispitni rok - PRIJAVA

Obavještavaju se studenti da će prijava ispita za vanredni (avgustovski) ispitni rok biti organizovana od 11. jula 2022. godine.
Vanredni ispitni rok će biti organizovan od 29. avgusta do 2. septembra 2022. godine.
Raspored ispita će biti objavljen nakon završetka prijave.
Studenti ispite prijavljuju popunjavanjem formulara u prilogu, i slanjem na mejl hs@udg.edu.me. Uz prijavni formular, studenti dostavljaju dokaz o uplati. (uplatnica)
Studenti su u obavezi da koriste svoj udg mejl nalog za prijavu ispita u vanrednom roku.
Nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Cijena prijave za avgustovski rok iznosi 12.5 EUR po ECTS kreditu, za sve prijave do 20. jula 2022. godine. Za sve prijave nakon 20. jula 2022. godine, cijena prijave iznosi 15.00 EUR po ECTS kreditu.
Studenti su u obavezi da, kao svrhu plaćanja, navedu sljedeće: "Prijava za vanredni ispitni rok 2021/2022. godine".
Student može prijaviti bilo koji ispit koji je prijavio i slušao tokom 2021/2022. godine. Ne postoji ograničenje broja predmeta koje student može prijaviti za avgustovski rok.
Prijavljivanje ispita koje student nije slušao tokom 2021/2022. godine, povlači disciplinsku odgovornost.
Studenti nemaju mogućnost naknadne promjene prijavljenih predmeta.

Povezani fajlovi: