Obavještenja

Osnovne studije
Otvaranje poziva za takmičenje mladih EUSAIR Akademije

„EUSAIR AKADEMIJA OMLADINSKO TAKMIČENJE“ ima za cilj da uključi i stimuliše učešće mladih u aktivnostima EU razvijanjem njihovog shvatanja i svijesti o EU procesu kreiranja politike, sa posebnim fokusom na EUSAIR, Strategija Evropske unije za Jadransko-jonski region.
Učešće je moguće slanjem e-pošte na info@uniadrion.net sa navođenjem imena, prezimena, zemlje i naziva rada. Rad može biti pozicioni dokument, predlog projekta, anketa, audio-vizuelni prikaz, kolekcija fotografija, priče, koluti i tik tok na pitanje „Kako mladi ljudi mogu (bolje) da doprinesu EUSAIR-u?“.
Rok podnošenja prijave je do 22. jula 2022. godine.
Deset studenata, po jedan za svaku zemlju članicu EUSAIR-a, biće odabrano i imaće priliku da dobiju stipendiju za putovanje u Brisel kako bi posetili glavne institucije Evropske unije.
U prilogu se nalaze detaljnije informacije.

Povezani fajlovi: