Obavještenja

Osnovne studije
Poziv za studentkinje i studente za učešće u projektu Mainstreaming Humanity in Western Balkans: From Education to Reconciliation (HUMAIN)

Cilj projekta HUMAIN jeste da okupi studentkinje i studente sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu (Srbija), Humanističkih studija Univerziteta Donja Gorica (Crna Gora) i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) koji će kroz različite edukativne aktivnosti učiti i promišljati o konceptu humanosti sa različitih aspekata međunarodnog prava: ljudskih prava, zaštite izbjeglica i civila tokom oružanih sukoba, mehanizama tranzicione pravde i uloge relevantnih međunarodnih organizacija.Poziv za učešće u ovom projektu otvoren je za 5 studentkinja i studenata osnovnih i master studija Humanističkih studija UDG koji su motivisani da kroz aktivno učešće na projektu ostvare nova znanja, steknu korisne veštine i ostvare saradnju sa kolegama iz regiona.
Zainteresovani studenti treba da se prijave na konkurs putem slanja:
• biografije (u kojoj će jasno biti naznačeno na kom su stepenu studija, na kojoj godini i na kom smjeru)
• propratnog pisma (koje ne treba da bude duže od jedne strane i treba da prikaže relevantno iskustvo i/ili interesovanje za bavljenjem pitanjem humanosti sa različitih aspekata međunarodnog prava kao i kratak osvrt na to kako kandidat/kinja razume koncept humanosti u savremenom svijetu)
Biografiju i propratno pismo treba poslati kao jedan PDF dokument koji je naslovljen imenom i prezimenom kandidata/kinje. Adresa za slanje prijave je nikoleta.djukanovic@udg.edu.me, a rok za slanje prijave je 20.6.2022.