Obavještenja

Osnovne studije
Poziv: 16. Sabor politikologa

Na Univerzitetu u Beogradu – Fakultet političkih nauka, u Beogradu, 24. i 25. septembara 2022. održaće se 16. Sabor pollitikologa. Socijalna pravda u postkomunističkim društvima kao i problem pravedne transformacije biće sagledani kroz moguće panele, a neki od ponuđenih su:
 Teorije socijalne pravde i postkomunistička transformacija
 Političko predstavljanje i socijalna pravda
 Javne političke, institucionalno ponašanje i pravedna raspodela
 Mediji i diskurs pravde i mnogi drugi.
Poseban panel o ratu u Ukrajini biće organizovan sa učenicima po pozivu. Panelisti će diskutovati o trenutnom konfliktu iz perspektive tranzicione pravde i geopolitičkih posledica sloma komunizma
Neophodno je dostaviti prijavu koja sadrži: ime, prezime, afilijaciju, panel za koji se prijavljujete, sažetak (do 250 reči) i 3 do 5 ključnih reči.
Prijave slati na: politicke.nauke.srbije@gmail.com do 1. avgusta 2022. godine.
Više informacija možete pronaći na sljedećem linku http://www.upns.rs/sr-lat