Obavještenja

Poziv za učešće na "Second Training School on Non-Territorial Autonomy"

Pozivamo sve zainteresovane studente da pošalju prijavu za učešče i obuku na "Second Training School on Non-Territorial Autonomy", koja će se održati u Baru u periodu od 6. do 9. juna 2022. godine. Obuka ima za cilj da putem najsavremenijih teorija i prakse iz neteritorijalnih autonomija (NTA) zaštiti i promoviše manjine, jezička, obrazovna i kulturna prava. Prilikom prijave neophodno je dostaviti motivaciono pismo (od 300 do 500 riječi), kao i kratki CV (maksimum 2 strane), a rok za dostavljanje prijave je 30. april. Prijave šaljete na sljedeći mejl entan@uacs.edu.mk.
Svi polaznici će dobiti sertifikat o učešću, a u nastavku se nalaze detaljnije informacije.

Povezani fajlovi: