Obavještenja

Osnovne studije
REGIONALNI NAUČNI SKUP TRANSFORMACIJA DRUŠTVA U PROCESU EVROPEIZACIJE – SLUČAJ CRNE GORE I REPUBLIKE SRBIJE

Regionalni naučni skup "Transformacija društva u procesu evropeizacije - slučaj Crne Gore i Republike Srbije" održan je u petak, 26. novembra 2021. godine, u okviru projekta Humanističkih studija “Evropa i Crna Gora - Transformacija crnogorskog društva u procesu evropeizacije Zapadnog Balkana”, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, u partnerstvu sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

U prilogu se nalazi agenda skupa.