Obavještenja

Master studije
Odbrana magistarskog rada kandidata Boška Vukovića

Odbrana magistarskog rada kandidata Boška Vukovića pod nazivom "Kriza savremenog kapitalizma - Uticaj na međunarodne odnose" će se održati 26.11. u 16h u amfiteatru AP.