Obavještenja

Uvid javnosti - Ana Ivanović

Magistarski rad kandidatkinje Ane Ivanović sa naslovom "Ljudska bezbjednost i rizici za ličnu, ekonomsku i političku bezbjednost" se nalazi na uvid javnosti u Biblioteci UDG-a u trajanju od 15 dana.