Obavještenja

Uvid javnosti - Armin Fetahović

Magistarski rad studenta Armina Fetahovića sa naslovom "Diplomatsko - političke veze i odnosi Crne Gore i Francuske od 1858. do 1912. godine" nalazi se na uvid javnosti u Biblioteci UDG-a u trajanju od 15 dana.