Obavještenja

Uvid javnosti - magistarski rad Darija Petović Bambur

Magistarski rad pod naslovom "Uticaj korišćenja pametnih telefona u procesu komunikacije na sposobnost koncentracije, uspjeh u školi i zadovoljstvo životom kod adolescenata u našoj sredini" studentkinje Darije Petović Bambur, nalazi se na uvid javnosti u Biblioteci UDG-a u trajanju od 15 dana.