Obavještenja

Osnovne studije
Održani Petrovački diskursi 2021.

Međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Savremeni izazovi regionalne saradnje i politike proširenja EU“ održana je u Petrovcu u periodu od 21. do 23. novembra 2021. godine, u okviru tradicionalnih Petrovačkih dikursa. Skup su organizovale Humanističke studije Univerziteta Donja Gorica, u partnerstvu sa fondacijom Hanns Seidel – kancelarija u Beogradu i Centrom za spoljnu politiku iz Beograda.

Skup je imao za cilj da se analiziraju aktuelni izazovi regionalne saradnje i politike proširenja Evropske unije, sagleda dosadašnji razvoj politike proširenja EU, savremeni trendovi njenog razvoja, ali i budućnost politike proširenja u širem kontekstu evropskih integracija država članica, imajući u vidu mnogobrojne krize sa kojima se Evropska unija i države kandidati suočavaju. Na skupu je posebno bilo razmotreno pitanje pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i pitanje uticaja nove metodologije na dalji proces pristupanja EU i procese evropeizacije u državama Zapadnog Balkana.