Obavještenja

Uvid javnosti - magistarski rad Boška Vukovića

Magistarski rad pod naslovom "Kriza savremenog kapitalizma" studenta Boška Vukovića, nalazi se na uvid javnosti u Biblioteci UDG-a u trajanju od 15 dana.