Obavještenja

Uvid javnosti - Specijalistički radovi

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Humanističkih studija, na uvid javnosti u biblioteci UDG-a na sedam dana nalaze se specijalistički radovi sljedećih studenata:

Ivana Dabovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Evropske institucije i politike, pod nazivom “Korporativno lobiranje u sklopu EU”;

Petra Papovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjera Međunarodna i nacionalna bezbjednost, pod nazivom “Terorizam kao oblik ugrožavanja ličnosti, imovine i poslovanja”;

Andree Šćepanović, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Spoljna politika i diplomatija, pod nazivom “Balkan u Hladnom ratu”;

Aldina Kalendera, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodna i nacionalna bezbjednost, pod nazivom “Dinamika razvoja međunarodnih odnosa u Jugoistočnoj Evropi – od sukoba do saradnje”;

Kemala Kovačevića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodna i nacionalna bezbjednost, pod nazivom “Tehnička zaštita u sistemu privatne bezbjednosti”;

Nikoline Radonjić, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodna i nacionalna bezbjednost, pod nazivom “Geopolitički i ekonomski interesi NR Kine na Zapadnom Balkanu”;

Aleksandra Ivezića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodna i nacionalna bezbjednost, pod nazivom “Poslovna “špijunaža” u sistemu bezbjednosnog menadžmenta korporacijskih Sistema”;

Veska Ivanovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Spoljna politika i diplomatija, pod nazivom “Strateško mišljenje Zbignjeva Bžežinskog u djelu “Velika šahovska tabla” “;

Emine Guberinić, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodna i nacionalna bezbjednost, pod nazivom “Zaštita civilnih objekata”;

Milene Jelić, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Spoljna politika i diplomatija, pod nazivom “Velika strategija Japana poslije Hladnog rata”;

Snežane Jovanović, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodna i nacionalna bezbjednost, pod nazivom “Grčko-truski odnosi u XX vijeku”;

Jovana Koprivice, studenta Postiplomskih specijalističkih studija, smjer Spoljna politika i diplomatija, pod nazivom “Profašistički pokreti na Balkanu između dva svetska rata”;

Elme Hot, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Komunikologija i mediji, pod nazivom “Komunikacioni procesi I B2B menadžment u sferi prodaje nekretnina”;

Tamare Popović, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Komunikologija i mediji, pod nazivom “Transformacija kulture u postmodernizmu”;

Aleksandre Nicović, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodna i nacionalna bezbjednost, pod nazivom “Relevantnost Gandijeve nenasilne filozofije u 21. vijeku”.