Obavještenja

Prijave za kurseve stranih jezika

Obavještavaju se studenti da će prijava za kurseve stranih jezika trajati do 30.09.2021. do 24h.

Prijave pristigle nakon tog roka se neće razmatrati.

Prijave slati na prijava.cfl@udg.edu.me
Više informacija o načinu prijave, ponudi jezika, nivoima, kao i rezultate dijagnostičkog testiranja studenata prve godine možete pronaći na linku https://www.udg.edu.me/cfl/