Obavještenja

Odbrana magistarskog rada kandidata Filipa Jovanovskog

Odbrana magistarskog rada sa naslovom "Uzroci i rješavanja konflikata u interpersonalnoj komunikaciji" kandidata Filipa Jovanovskog održaće se u srijedu 29. septembra sa početkom u 16h u amfiteatru A1, pred komisijom u sastavu: prof. dr Nenad Vujadinović (mentor), prof. dr Žarko Trebješanin (predsjednik komisije), doc. dr Branko Bošković (član komisije)