Obavještenja

Specijalistički radovi na uvid javnosti

Odlukom nastavno-naučnog vijeća Humanističkih studija, na uvid javnosti u biblioteci UDG-a na sedam dana nalaze se specijalistički radovi sljedećih studenata:

Ognjena Šćekića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjera Komunikologija i mediji, pod nazivom "Uloga reklamnih medija ispod linije (BTL MEDIJA) u bankarskom sektoru - studija slučaja"; Vanje Preradović, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjera Međunarodna i nacionalna bezbjednost, pod nazivom "Nacionalne manjine na Balkanu između dva svjetska rata"; Radoslava Pejovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjera Međunarodna i nacionalna bezbjednost, pod nazivom "Komparativni aspekt transporta novca kao poslova fizičkog obezbjeđenja".

Povezani fajlovi: