Obavještenja

Predaja specijalističkih radova - Septembarski rok

Podsjećaju se studenti da se usaglašene verzije specijalističkih radova u septembarskom roku mogu predati do 13. septembra do 15h.

Uz specijalistički rad odštampan u 5 primjeraka, studenti su u obavezi da, u skladu sa Pravilnikom o izradi i odbrani specijalističkog rada, dostave sledeću dokumentaciju:
-Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama koju izdaje Finansijska služba (finansije@udg.edu.me)

-Ovjerena kopija Uvjerenja o završenim osnovnim studijama (studentska.sluzba@udg.edu.me)

- Potvrda o vraćenom ključu od lokera (Tehnička služba, portirnica)

- Potvrda o vraćenim knjigama iz biblioteke (biblioteka@udg.edu.me

- Specijalistički rad narezan na CD-u, kao i kratka biografija

- Potvrda o položenim ispitima na specijalističkim studijama (hs@udg.edu.me

Kandidati su dužni da dostave i pisanu saglasnost mentora na tekst specijalističkog rada.

 

Studenti su u obavezi da prije štampanja i dostavljanja, specijalistički rad dostave u elektronskoj formi Upravi fakulteta na email adresu hs@udg.edu.me radi softverske provjere.