Obavještenja

AVGUSTOVSKI ROK - PRIJAVA ISPITA

Obavještavaju se studenti da će prijava ispita za vanredni avgustovski rok biti organizovana od 20. jula do 31. jula 2021. godine do 23:59h.

Studenti ispite prijavljuju popunjavanjem formulara u prilogu.
 
Formular se dostavlja slanjem formulara na mejl adresu hs@udg.edu.me isključivo od 20. jula do 31. jula 2021. godine do 23:59h. Uz prijavni formular, studenti dostavljaju dokaz o uplati. Polaganje ispita u avgustovskom roku se plaća 12.5 EUR po ECTS kreditu. Studenti su u obavezi da, kao svrhu plaćanja, navedu sljedeće: "Prijava za vanredni avgustovski rok 2020/2021. godine".
 
Avgustovski rok će biti organizovan od 30. avgusta do 03. septembra.
Raspored ispita će biti objavljen nakon završetka prijave.
 
 
Student može prijaviti bilo koji ispit koji je prijavio i slušao tokom 2020/2021. godine. Ne postoji ograničenje broja predmeta koje student može prijaviti za avgustovski rok.
Prijavljivanje ispita koje student nije slušao tokom 2020/2021. godine, povlači disciplinsku odgovornost.
 
Studenti nemaju mogućnost naknadne promjene prijavljenih predmeta.