Obavještenja

Uvid javnosti - Specijalistički rad studenta Mladena Vojvodića

Specijalistički rad sa naslovom "Perspektive i trendovi javnog medijskog TV servisa - Komparativna analiza RTCG-a i BBC-ja" studenta Mladena Vojvodića se nalazi u Biblioteci UDG-a na uvid javnosti u trajanju od sedam dana.