Obavještenja

Junski rok za predaju specijalističkih radova

Obavještavaju se studenti da je rok za dostavljanje usaglašenih verzija specijalističkih radova 11. jun (petak)

Uz specijalistički rad odštampan u pet primjeraka, studenti su u obavezi da, u skladu sa Pravilnikom o izradi i odbrani specijalističkog rada, dostave sljedeću dokumentaciju: 1)Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama prema fakultetu koju izdaje Služba finansija (finansije@udg.edu.me); 2)Ovjerena kopija Uvjerenja o završenim osnovnim studijama. 3) Potvrda o položenim ispitima sa specijalističkih studija koju izdaje Koordinator studijske godine (hs@udg.edu.me); 4)Potvrda o povratku ključa od ormarića koju izdaje tehnička služba Univerziteta (slobodan.popovic@udg.edu.me); 5)Potvrda o povratku knjiga u biblioteku (biblioteka@udg.edu.me).

Kandidati su dužni da na CD-u dostave elektronsku verziju specijalističkog rada, kratku biografiju sa osnovnim biografskim podacima i pisanu saglasnost mentora o odobrenju rada. Navedenu dokumentaciju, studenti mogu predati radnim danima od 9-15h u Upravi fakulteta, najkasnije do 11. juna 2021. godine, do 15h.

Pravo dostavljanja rada imaju studenti koji u prethodnoj studijskoj godini nisu uspješno odbranili rad ili su propustili neki od predviđena tri roka. Za sva pitanja, studenti mogu kontaktirati Upravu Fakulteta (hs@udg.edu.me).