Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Škola Prava EU - " Izazovi EU Integracija - Slučaj Crne Gore"

UDG organizuje 12. po redu Školu prava EU u periodu 4-6. jun, 2021. godine u hotelu Princess u Baru.

Škola prava EU jedan je od identitetskih znakova Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, organizovana je od prve generacije studenata sa ciljem da se ideje Evrope i duh njenog zakonodavstva učine razumljivim studentima.
Tema ovogodišnje škole je "Izazovi EU integracija - slučaj Crne Gore". Na školi će govoriti predavači iz Crne Gore i regiona.
U prilogu se nalazi spisak polaznika i agenda škole.