Foto galerija

Galerija
Naučni skup "Petrovački diskursi 2019" (Evropski izbori u kontekstu razvoja Evropske unije i Zapadnog Balkana, 24-26. oktobar 2019).