Predmeti

TR04
Turski jezik - 4. semestar

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Bezbjednost

Angažovani predavači: