Predavači

Saradnik
mr Sergej Mučalica

Sergej Mučalica je rođen u Podgorici. Saradnik je u nastavi na Humanističkim studijama na predmetima Uvod u međunarodne odnose, Savremeni međunarodni odnosi, Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje, Diplomatsko pravo i diplomatska profesija, SAD – država i društvo, Savremene politike bezbjednosti i Savremeni bezbjednosni i obavještajni sistemi. Magistarsku tezu "Svjetski poredak nakon Hladnog rata - studija slučaja Rat u Zalivu 1991. godine" je uspješno odbranio sa ocjenom 10. Specijalizirao je Međunarodnu i nacionalnu bezbjednost i odbranio specijalistički rad sa ocjenom 10. Diplomirao je međunarodne odnose i diplomatiju sa prosječnom ocjenom 10. Student je generacije i više puta je u toku studija nagrađivan kao najbolji student. Dobitnik je Studentske nagrade Glavnog grada i stipendista Ministarstva prosvjete Crne Gore. Polaznik je više međunarodnih stručnih konferencija, seminara i učesnik ljetnjih škola. Predmet Sergejevog interesovanja su međunarodni odnosi nakon Drugog svjetskog rata, sa posebnim osvrtom na spoljnu politiku SAD. Govori engleski i služi se njemačkim jezikom.

mr Sergej Mučalica
Kontakt podaci