Predavači

Saradnik
mr Valentina Knežević Tomić

Valentina Knežević-Tomić je rođena 04. februara 1985. godine u Podgorici. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici 2007. godine, na smjeru diplomatija i međunarodni odnosi sa prosjekom 9.68. Specijalističke studije iz oblasti diplomatije završila je na FPN-u u Podgorici sa prosječnom ocjenom 10, a magistarske studije nastavila je na Ekonomskom fakultetu na smjeru Međunarodna ekonomija – magistarska teza ”Ekonomska diplomatija izazov 21. Vijeka”. Završila je Diplomatske akademije u Pekingu i Atini.
Dobitnica je mnogih nagrada i priznanja za uspjeh postignut tokom svog školovanja.
Aprila 2009. godine zasnovala je radni odnos u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, 2009-2010 godine obavljala je dužnost vice konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Frankfurtu, a od 2013. godine saradnik je u Kabinetu ministra.
Od februara 2017. godine jedan je od diplomatskih predstavnika u Ambasadi Crne Gore u Londonu.
Zaposlena je na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica, kao saradnik iz struke.
Govori engleski i ruski jezik.
Udata je, majka dvoje djece.

mr Valentina Knežević Tomić
Predmeti
Kontakt podaci